havarijná poistkaHavarijné poistenie je komerčný produkt, ktorý vám poskytne krytie pre poškodenia vášho vozidla. Jeho uzatvorenie je dobrovoľné, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia. Online havarijná poistka je na webe Insuro a pokrýva viacero rizík, konkrétne ide o tieto:

 • poškodenie alebo zničenie vozidla pri nehode, teda pri strete s iným motorovým vozidlom, s pevnou prekážkou alebo so zverou
 • poškodenie vozidla živlami, teda pri záplavách, búrkach, víchrici, krupobití, zosuve pôdy a pod.
 • krádež auta alebo niektorých jeho častí
 • vandalizmus
 • poškodenie čelného skla
 • úraz, ktorý utrpíte pri nehode a tiež trvalé následky po takomto úraze
 • krádež či poškodenie batožiny, ktorá je v aute.

Niektoré poisťovne poskytujú v produkte havarijná poistka iba základné poistenie voči poškodeniu vozidla pri nehode a ostatné riziká si môžete alebo nemusíte pripoistiť. Skúste sa pozrieť aj na zákon o poisťovníctve https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1966/82/vyhlasene_znenie.html. Iné zas poskytujú komplexný balík poistenia s krytím všetkých vyššie uvedených rizík. Pritom cena havarijného poistenia nemusí byť vôbec vysoká, ak použijete bezplatné porovnanie od Insuro.

Aký je postup pri nahlasovaní škody poisťovni?

Ak máte uzatvorenú aj najlacnejšiu havarijnú poistku a poškodíte si vaše vozidlo, mali by ste vedieť, ako správne postupovať, aby vám poisťovňa preplatila vzniknutú škodu. Základom je, aby ste privolali políciu. To platí ako pri krádeži vozidla, tak aj pri vandalizme, krádeži batožiny. Pri dopravnej nehode máte povinnosť privolať políciu, ak sa niekto pri nehode zranil, ak sa účastníci nedohodnú na zavinení nehody, alebo ak škoda na niektorom z vozidiel prevyšuje sumu 3990 eur, a rovnako aj v prípade, ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie.

V prípade, ak ste ku nehode nevoli políciu, musíte vedieť, aké údaje je potrebné si o nehode zaznamenať. Každý vodič by mal mať pri sebe tlačivo Správa o nehode. Túto správu spolu so všetkými účastníkmi nehody podrobne a pravdivo vyplňte. Miesto nehody a aj škodu na aute si nafoťte, urobte si aj nákres priebehu havárie a správu nezabudnite podpísať. Pokiaľ sa v blízkosti nachádzali aj nejakí svedkovia, zapíšte si ich kontaktné údaje. Najdôležitejšie ale je, aby ste si vzali údaje od vinníka nehody. Od neho by ste si mali vypýtať nejaký preukaz totožnosti, či už občiansky alebo vodičský preukaz, a taktiež aj bielu kartu o uzatvorení PZP. Z týchto dokladov si odpíšte meno, priezvisko a bydlisko, samozrejme aj evidenčné číslo vozidla a radšej si odpíšte aj údaje o poisťovni, v ktorej má uzatvorené  povinné zmluvné poistenie.

Poistnú udalosť by ste následne mali nahlásiť vašej poisťovni, najneskôr však do 15 dní od nehody. Ak ste vinníkom nehody, mali by ste do poisťovne zaniesť spísanú správu o nehode. Pri ohlasovaní poistnej udalosti si môžete rovno dohodnúť obhliadku vozidla, kvôli vytýčeniu škody.

Ako na výpoveď havarijnej poistky?

Hustá hmlaMali ste nehodu a máte pocit, že vám havarijná poistka veľmi nepomohla? Takže by ste chceli svoje poistenie zrušiť. Ako každé poistenie, tak aj havarijnú poistku môžete za určitých okolností vypovedať a prípadne zmeniť poskytovateľa. Podmienky výpovede podliehajú Občianskemu zákonníku a samozrejme zmluvným ustanoveniam. Vo všeobecnosti platí, že poistenie môžete vypovedať z nasledujúcich šiestich dôvodov:

 • blíži sa koniec poistného obdobia, vtedy výpoveď môžete podať minimálne 6 týždňov pred koncom
 • ak dáte vozidlo oficiálne zošrotovať, a teda poistenie zaniklo
 • auto môžete aj predať či darovať, v takom prípade môžete vypovedať tiež zmluvu
 • ak je vozidlo vyradené z dopravnej evidencie, tiež máte právo na výpoveď poistky
 • v prípade krádeže vozidla, k tomu potrebujete písomné potvrdenie od polície
 • škodová udalosť vás tiež oprávňuje vypovedať poistnú zmluvu, a to do jedného mesiaca od jej oznámenia

Ak nespĺňate ani jednu podmienku vypovedania havarijného poistenia, máte ešte jednu možnosť, ako ukončiť poistenie. A to, že jednoducho nezaplatíte za poistku a poistenie vám zanikne mesiac po doručení výzvy na zaplatenie.

Aké sú spôsoby podania výpovede havarijnej poistky?

Výpoveď havarijnej poistky musíte podať buď osobne na pobočke alebo ju zašlete poštou, vďaka vzoru na Insuro. V každom prípade pamätajte na to, že potrebujete mať doklad o podaní výpovede. Ak sa obávate, že nebudete vedieť dobre sformulovať jej znenie, na internete nájdete množstvo vzorov, ktoré môžete použiť. Niektoré stránky vám dokonca na základe vami zadaných údajov vygenerujú výpoveď, ktorú si už len vytlačíte a podpíšete. K výpovedi nezabudnite pripojiť aj potrebné doklady, ako je kúpno-predajná, resp. darovacia zmluva, potvrdenie o likvidácii vozidla, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, alebo policajný protokol o odcudzení vozidla.

Po splnení všetkých stanovených podmienok bude vaša zmluva riadne vypovedaná ku dňu podania výpovede poisťovni alebo po uplynutí tzv. ochrannej lehoty. Potom je už len na vás, či ostanete bez havarijnej poistky alebo si ju uzavriete u inej poisťovne. V takom prípade vám s výberom nového poistenia pomôže porovnávacia kalkulačka. Prostredníctvom nej si môžete uzatvoriť aj poistenie online.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.